Thứ Bảy, ngày 24 tháng 5 năm 2014

ID Item

Item mình sưu tập đây

Thần Long Vũ                              15061,ItemsInfo,popup15061
Cuồng Long Vũ                            15066,ItemsInfo,popup15066
Phụng Hoàng Băng                      15070,ItemsInfo,popup15070
Phụng Hoàng Lửa                      15075,ItemsInfo,popup15075
________________________________________________
Bong bóng thuyền rồng             16016,ItemsInfo,popup16016
Bong Bóng Nguyên Tiêu            16020,ItemsInfo,popup16020
Quà Đấu Thần Lv10                    201261,ItemsInfo,popup201257
Túi quà mini 2                            201005,ItemsInfo,popup201005
Túi quà mùa mưa                       200584,ItemsInfo,popup200584
Túi quà Apollo                           200257,ItemsInfo,popup200257
Túi quà Midas                           200256,ItemsInfo,popup200256
Túi quà Maria                           200221,ItemsInfo,popup 200221
MG cuồng long trượn- Cao                   11099,ItemsInfo,popup 11099
Ruong xu khóa-5000                           11299,ItemsInfo,popup 11299
Đá năng lượng-Cao               11631,ItemsInfo,popup  11631
Nguồn sức mạnh                   11689,ItemsInfo,popup   11689
Nước kinh nghiệm 5              11905,ItemsInfo,popup     11905
kinh nghiệm siêu cấp           11906,ItemsInfo,popup  11906
Túi châu báu thuộc tính       112048,ItemsInfo,popup112048
Rương kho báu 5 sao         112272,ItemsInfo,popup    112272
Túi quà mũi khoan              122012,ItemsInfo,popup122012
Túi quà Sagittarius             122015,ItemsInfo,popup122011
Túi chúc phúc công kích     112209,ItemsInfo,popup112209
Túi chúc phúc phòng ngự  112210,ItemsInfo,popup112210
Túi chúc phúc thuộc tính   112211,ItemsInfo,popup112211
Bùa may mắn 100%          11028,ItemsInfo,popup11028
Châu báu công kích          11560,ItemsInfo,popup11560
Châu báu phòng ngự       11561,ItemsInfo,popup11561
Châu báu thuộc tính        11562,ItemsInfo,popup11562
Quà Đảo Hải Tặc 9          112366,ItemsInfo,popup112366
Sao May Mắn                 201192,ItemsInfo,popup201192

Thứ Tư, ngày 14 tháng 5 năm 2014

Bản ký đặt biệt

Dùng cho A/E tạo nv tron gunny đẹp hơn

๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ
☺☻ ♦ ♣ ♠ ♥ ♂ ♀ ♪ ♫ ☼ ↕ ✿ ⊰ ⊱ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ ✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ ♂ ♀ ∞ ☆ 。◕‿◕。 ☀ ツⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ღ ☼★ ٿ « » ۩ ║ █ ● ♫ ♪ ☽♐♑♒♓♀♂☝☜ ☂☁☀☾☽☞♐☢☎
☮ peace ☮
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
┌∩┐(◣_◢)┌∩ 

 (͡° ͜ʖ ͡°)


Thứ Hai, ngày 11 tháng 11 năm 2013

Cách Bug Túi Noenl

Cheatengine 6.3; link..Click Để Tải Về

Auto Click  2.2 ; link..Click Dể Tải Về

Hướng dẫn Bug ID Item 

ID Item

ID DCH              ;1102501
ID TÚI Noenl     ; 201146
ID EXP 5           ;10905
ID EXP 4           ;10904
ID EXP 3           ;10903
______________

Có mấy web gunny còn đang hoạt động A/E vào chơi nha


gunny2.us

sgunny.net

gunnyvl.com

gbum.net

gunnynd.us

gụn2015.com

gunnykt.com